Ontruimingsplan

vluchtroute

Een uitslaande brand, ongeval met gevaarlijke stoffen, een mogelijke gasexplosie,
iedereen moet zo snel mogelijk het pand verlaten.
In het ontruimingsplan staat beschreven hoe te handelen.

Concreet: wie doet wat wanneer.

Ook plattegronden zijn een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan.
De vluchtwegen dienen duidelijk aangegeven te zijn zodat iedereen zonder
kennis van het gebouw gemakkelijk de nooduitgangen kan vinden.