BHV Plan

calamiteiten

 
Wat is een BHV-plan?
Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen het BHV-plan.
BHV-plan en risico-inventarisatie en -evaluatie
Inzicht in het aantal, de aard en de ernst van de mogelijke risico’s in je bedrijf kun je krijgen door middel van het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Niet alle risico’s kunnen door maatregelen voorkomen worden. Iemand valt van de trap, wordt onwel, er breekt brand uit in de kantine.
Hoe is de organisatie hierop voorbereid? In het BHV plan wordt beschreven hoe om te gaan met deze risico’s.
U dient het BHV plan aan de Arbeidsinspectie te kunnen tonen wanneer zich een calamiteit voorgedaan heeft.