Bedrijfshulpverlening

Op grond van de ARBO wet zijn bedrijven, organisaties en instellingen verplicht BHV te regelen. BHV’ers zijn werknemers, die een opleiding hebben gevolgd zodat zij bij een calamiteit doeltreffend hulp kunnen verlenen totdat ambulance, brandweer of politie aanwezig is. Zij zijn wat men noemt de voorpost van de professionele hulpverleners. Een BHV team bestaat uit een coördinator BHV, een ploegleider BHV en de BHV-ers. Zij volgen de procedures zoals die beschreven zijn in het BHV- en Ontruimingsplan.