AKtio

AKtio, Andries Klijnstra training, instructie en opleiding.

Aktio is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opleiden en bijscholen van
BedrijfHulpVerleners (BHV’ers) op het gebied van: Eerste Hulp (niet spoedeisend
en spoedeisend), Brandbestrijding en Ontruiming.

De cursussen worden gegeven door enthousiaste, bekwame, gecertificeerde instructeurs.
Gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Divers Alert Network (DAN) Europe, Stop de bloeding – red een leven en het Nederlands Instituut voor Bedrijfs Hulp Verlening.(NIBHV)