BHV

De basis opleiding van een BHV-er bestaat uit de volgende modules:

* Niet spoedeisende Eerste Hulp (NEH)
– Beoordelen verwonding
– Wondverzorging
– Verbandleer

* Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)
– Beoordelen verwonding
o.a. verslikking, shock, epileptische aanval.
– Reanimatie
– Bediening AED

* Brandbestrijding
– Beoordelen van de brandhaard
– Alarmeren
– Branduitbreiding voorkomen
– Blussen met juiste blusmiddel

* Ontruiming
– Aanwijzingen geven
– Informatie verstrekken en samen werken met externe hupldiensten